PhDr. Jana Hana Mervartová
 • Dosažené vzdělání v jednooborové psychologii

 • 31 let praxe v práci s dětmi a rodinami

 • 22 let praxe jako soudní znalec

 • Dlouhodobá klinická praxe, výcvik v krizové intervenci

 • 5 letý výcvik SUR, praxe na lince důvěry

 • Vzdělání v Systemické terapii

 • Ericsonovská  hypnoterapie

 • Relaxační metody, práce s imaginacemi

 • 2 letý výcvik VTI - videotrénink  interakcí 

 • Krátkodobé výcviky – v práci s rodinami a ve skupinové psychoterapii,  Focusing,….

 • Zkušenost lektora v několika evropských projektech

 • Spoluautorství projektu "Rozvíjení komunikačních dovedností v rezidenšních službách

 • 3letý výcvik v supervizii, supervizor ČIS


PhDr. Iva Košťálová
 • dosažené vzdělání v psychologii – FF UK Praha

 • 14 let praxe v práci s dětmi a rodinami

 • 3 roky praxe v manželském a rodinném poradenství

 • 6 let praxe  jako soudní znalec

 • úplné vzdělání v psychoterapii- Psychoterapeutická fakulta, výcvik v holistické integrované psychoterapii, 5 letý výcvik v hlubinné PT, supervize

 • vzdělání v systemické terapii, práce s rodinami

 • Ericksnovská hypnoterapie, relaxační a imaginační metody, práce s jemnohmotnými energiemi

 • výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci,dlouholetá praxe na LD

 • 2letý výcvik ve VTI – videotrénink interakcí

 • 3letý výcvik v supervizi

 • krátkodobé výcviky – poruchy příjmu potravy, skupinová PT, práce s rodinami, mediace, bioenergetika a práce s tělem….Mgr. Kateřina Vencálková
 • Dosažené vzdělání v jednooborové psychologii

 • 2 roky praxe v poradně pro Rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • Praxe s oběťmi domácího násilí

 • Praxe v soukromé klinické ordinaci

 • 4 roky praxe v Krizovém Centru

 • Rok praxe s autistickými dětmi (ošetřovatelská práce)

 • 6 ti letý výcvik v Jungiánské analytické psychologii (hlubinná psychologie)

 • Výcvik v krizové intervenci

 • Výcvik v meditačních a relaxačních metodách

 • Výcvik v traumaterapii 

 • Školení v práci s násilnou osobou

 • Krátkodobé prožitkové semináře zaměřené na práci s vnitřními zdroji

 • Semináře se spirituální tématikou

 • Lektor Taichi

Mgr. Tereza Černohousová
 • VŠ vzdělání v jednooborové psychologii na FF MU

 • 3 roky praxe v práci s dospělými

 • 2 roky praxe v práci s dětmi a rodinami

 • výcvik v psychologické první pomoci

 • praxe v krizové intervenci 

 • 2 roky vzdělání v psychoterapii - Viap, PPF

 • relaxační metody, práce s imaginacemi

 • výcvik ve videotréninku interakcí

 • krátkodobé výcviky a semináře v systemickém přístupu a dalšíMgr. Lenka Mánková
 • Mám ukončené vysokoškolské vzdělání v jednooborové psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 • V rámci studia jsem absolvovala několik krátkodobých stáží na těchto pracovištích: pracoviště klinické psycholožky, psychiatrická léčebna se zaměřením na léčbu závislostí, Dětské detoxikační centrum v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

 • Zahájila jsem sebezkušenostní výcvik v existenciální psychoterapii.

 • Dlouhodobě pracuji v sociálních službách na pozici sociální pracovnice. Jedná se o pobytové sociální služby pro lidi se zdravotním postižením (mentální postižení).

 • Mám několikaletou praxi v předškolním zařízení.

 • Jsem řádová sestra z Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, věnuji se otázkám spirituality (duchovní život, krize víry, život v církvi atd.)