Individuální a skupinové psychoterapie
 • Zvládání složitých životních situací

 • Řešení vztahových problémů, partnerských obtíží, psychosexuálních problémů

 • Péče o rodinu v zátěžové situaci

 • Posílení komunikačních dovedností, sebedůvěry, a sebevědomí

 • Zvládání stresu a psychické zátěže

 • Diagnostika psychosomatických obtíží, řešení problémů spojených s poruchami příjmu potravy, závislosti na návykových látkách

 • Nácvik relaxačních technik

 • Skupinové psychoterapie 

 • Poradenství pro generaci třetího věku

 • Práce s kamerou při řešení obtíží v komunikaci (Videotrénink)

 • Psychoterapie obětem zneužívání

 • Křesťanská sekce - otázky z oblasti spirituality (duchovní život, krize víry, život v církvi atd.)

Psychologická diagnostika a vyšetření
 • Mimosoudní dohody
 • Diagnostika vývojového opoždění a poradenství pro rodinu s postiženým rodinným členem
 • Posouzení psychického vývoje dítěte, podpora vývojových možností a rozšíření komunikačních dovedností 
 • Nabídka vyšetření pro sociální služby, soudy a státní správu

Servis pro Firmy, Podniky a  Zaměstnance
 • Výběrová řízení
 • Personální audit, koučing  
 • Zvládání zátěžových a konfliktních situací na pracovišti 
 • Posílení komunikačních dovedností, nácviky efektivní komunikace a spolupráce (jednání, image, ...,)
 • Vícedenní pobyty, relaxační víkendy, cílené kurzy, monotematické semináře
 • Diagnostika a rozvoj dovedností
 • Prevence psychosomatických obtíží

 
Nabídka programů pro jednotlivce a skupiny
 • Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na VŠ psychologického oboru

 • Program rozvoje komunikačních dovedností (v jednání s klientem, v pracovní zátěži, ...) 

 • Program pro posílení sebedůvěry a sebevědomí 

 • Efektivní týmová spolupráce na pracovišti 

 • Motivačně-aktivační program pro mladé lidi (hledání životní cesty, posílení sebedůvěry)